Doelstelling

 

Stichting SamenScholen streeft naar duurzame verbetering van het onderwijs aan de oostkust van Nicaragua. Jaarlijks zijn we in Nicaragua actief met verschillende projectactiviteiten. In samenwerking met de lokale bevolking bouwen we scholen en op basis van vragen van lokale docenten geven we training.

Problematiek

Stichting SamenScholen is actief in R.A.A.N., een autonome regio in het noordoosten van Nicaragua. Dit deel van het land is in vergelijking met de omringende regio’s, sociaal en economische sterk achtergebleven. Er heerst grote armoede en de inheemse bevolking voelt zich tweederangsburger in eigen land. Dit wordt mede veroorzaakt door de beperkte onderwijsvoorziening.
De armoedige situatie waarin de lokale bevolking leeft, komt tevens voort uit het grote risico dat zij lopen alles kwijt te raken na natuurrampen, zoals orkanen, die eens in de paar jaar deze regio treffen. 

Visie

Kinderen die naar school gaan, creëren kansen voor zichzelf om aan de armoede te ontsnappen. Bovendien zijn geschoolde mensen nodig om de eigen regio vooruit te helpen. Daarom is onze visie als stichting: Investeren in goed onderwijs, is zaaien voor een betere toekomst!
Doelstelling
Stichting SamenScholen streeft naar duurzame verbetering van het onderwijs aan de oostkust van Nicaragua.

Projectactiviteiten

We proberen deze doelstelling te bereiken door het uitvoeren van onderwijs gerelateerde projecten in Nicaragua. We zijn ooit gestart met het bouwen van scholen. Inmiddels zijn de projectactiviteiten echter flink uitgebreid, waarbij iedere nieuwe projectactiviteit maakt dat we nóg beter aan onze doelstelling kunnen voldoen. Kort door de bocht kan je de volgende hoofdactiviteiten in Nicaragua onderscheiden: 
•    Bouwen van scholen
•    Trainen van docenten
•    Beroepseducatie

Werkwijze

Bij alle verschillende projectactiviteiten hanteren we eenzelfde soort werkwijze. 
Onze projecten zijn in de eerste plaats participatief. Dat wil zeggen dat we een nauwe samenwerking aangaan met de lokale bevolking en dat er heel duidelijk een draagvlak moet zijn voor het project. In onze bouwprojecten zijn het bijvoorbeeld hoofdzakelijk de lokale inwoners die de arbeid leveren op de bouwplaats, ongeacht of zij ervaring hebben in de bouw.

We streven in onze projecten ten aller tijde naar duurzaamheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat onze scholen orkaanbestendig zijn. Het betekent ook dat onze stichting niet de motor achter een project is, maar slechts een katalysator. We geven een impuls aan een idee of wens vanuit de lokale bevolking, maar de uiteindelijke dragende kracht zijn zij zelf. Zo investeren we niet in langlopende kosten (bijvoorbeeld docenten salarissen), maar wel in materialen, mits deze lokaal verkrijgbaar en onderhoudsvriendelijk zijn (bijvoorbeeld educatieve muurschilderingen in het klaslokaal).

We hechten veel waarde aan de zelfredzaamheid van de lokale bevolking. In alle projecten staat daarom, naast lokale materialen en onderhoud, ook kennisoverdracht centraal. Zo helpen we kleine startende lokale ondernemers niet alleen aan de benodigde materialen en gereedschappen, maar faciliteren ook een administratiecursus gegeven door ervaren lokale ondernemers.

¿Quieres estar al día?

Cada mes enviamos un boletín de noticias por correo electrónico con las últimas noticias destacadas.

¿Te gustaría recibir nuestro boletín? ¡Regístrate ahora! Puedes darte de baja del servicio cuando quieras.